V letním přípravném období, kdy trenéři musí do mužstva zapracovat nové hráče, kteří doplňují kádr, je třeba mnohem intenzivněji pracovat na spolupráci, souhře a komunikaci mezi hráči, tak aby si hráči na sebe zvykli a poznali co jeden od druhého mohou očekávat.

Budování základních automatismů nejlépe probíhá při nácviku jednoduchých kombinacích mezi dvojicí nebo trojicí hráčů, tak jako tomu bylo v v prvním cvičení Souhra trojice hráčů prvním dotekem, které bylo inspirováno tréninkem Michaela Bealeho z fotbalového klubu Rangers FC, nejvyšší skotské fotbalové ligy


Cvičení s názvem Souhra dvojic hráčů prvním dotekem se proti cvičení pro trojici hráčů více zaměřuje správný výběr místa, první kontakt s míčem, naražení míče a náběh do volného prostoru. Nejdůležitější je, aby jednoduchá kombinace byla zakončena, přesným a důrazným zakončením do jedné z malých branek.

 

Tipy na cvičení zaměřené na nácvik naražení míče:

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik souhry a spolupráce dvojice hráčů na malém prostoru. V cvičení se soustředíme na přesnost a razanci přihrávky, na první kontakt s míčem, na naražení na druhého spoluhráče, cvičení zakončeno důrazným zakončením do malé přenosné branky. Po hráčích požadujeme dobré načasování přihrávek, perfektní první dotek, který musí bát i do správného prostoru a komunikaci mezi hráči.  

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry čtverce jsou 16x16 metrů 
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- na horní straně je umístěny dvě malé přenosné branky
- v těžišti herního prostoru jsou umístěny dvě tréninkové figuríny
- rozestup tréninkových figurín jsou tři metry
- cvičení je určeno pro pět hráčů (A-E):
(a) hráči (A), (B) a (C) stojí uprostřed horní strany
(b) hráči (D) a (E) jsou uprostřed dolní strany herního prostoru
(c) hráči (E) a (F) stojí uprostřed dolní strany čtvercového prostoru
- rozehrávající hráči (A), (B) a (C) mají k dispozici dostatek míčů
 


Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (D)
- hráč (D) vyráží vpřed, mezi tréninkové figuríny, proti hráči (A)
- hráč (A) po zemi přihrává na hráče (D)
- okamžitě po přihrávce hráč (A) vyráží za přihrávkou
- hráč (D) prvním dotekem naráží míč zpět na rozehrávajícího hráče (A)
- po naražení se hráč (D) rozbíhá před jednu z malých branek
- hráč (A) prvním dotekem přihrává na hráče (D)
- hráč (D) zakončuje do malé branky
- po skončení akce jde hráč (D) mezi rozehrávající hráče
- hráč (A) jde za hráče (E) mezi zakončující hráče
- cvičení se opakuje

 

 

Tipy na související cvičení:

 


 Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) umístění malých branek do rohů herního prostoru
(c) rozestup středových figurín
- malé branky je možné nahradit průchozími brankami pro provedení míče
- hráči míč naráží na "slabší" nohu zakončujícího hráče
- cvičení je určeno:
(a) minimálně pro 4 hráče
(b) maximálně pro 8 hráčů 
- do prostoru je možné umístit trojici tréninkových figurín
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 4x meta
- 2x malá přenosná branka
- 2x tréninková figurína
- 10x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE