Kombinačním cvičením, které jsou zakončeny vstřelením branky nebo provedením míče skrz cílovou zónu a jsou určeny především pro věkovou kategorii přípravek  jsme se věnovali v cvičeních Trojkombinace a vedení míče pro přípravky nebo Zakončení do 4 branek pro přípravky, ve které si hráči postupně vyzkouší načasování náběhu a přihrávky, přijmutí míče a zakončení do malé přenosné branky.   

Výhodou cvičení s názvem Kombinace se zakončením v kole je, že šest z osmi hráčů je zapojeno do cvičení a pouze dva čekají až se znovu zapojí do kombinace. Všichni hráči jsou v permanenci, v kontaktu s míčem nebo ve výběru místa při kombinaci, tak jak je to v kategorii přípravek ideální. 


Cvičení se zaměřením na kombinaci pro přípravky:

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik jednoduché kombinace, výměny místa, náběhu do volného prostoru, přijmutí míče a jeho navedení do pozic, kde je možné přihrát nebo přesně zakončit do malé přenosné branky. Po hráčích požadujeme přesné, přízemní přihrávky, tak aby spoluhráči mohli pokračovat jednodotekovou kombinací a vyražení za přihraným míčem. Žádný z hráčů nesmí zůstat po přihrávce na místě.  

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry čtverce jsou 20x20 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- v těžišti herního prostoru je středový kužel
- dvě branky jsou postaveny na horní a dolní straně herního prostoru
- jedna branka je u levého dolního rohu, druhá u pravého horního rohu
- na polovině hrací plochy, dva metry od krajních stran jsou na každé straně zapichovací tyče
- cvičení je určeno pro 8 hráčů do pole (A-H):
(a) ve středu dolní strany jsou hráči (A) a (B)
(b) ve středu horní strany jsou hráči (E) a (F)
(c) u středového kuželu stojí hráči (C) a (G)
(d) v pravém dolním rohu stojí hráč (D)
(e) v levém horním rohu je hráč (H) 
- hráči (A), (B), (E) a (F) mají u nohy míč
- u středových hráčů je dostatek náhradních míčů 

 

Natoč cvičení na svém tréninku!

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení probíhá paralelně, cvičení zahajují hráči (A) a (E)
- hráč (A) po zemi přihrává na středového hráče (C)
- po přihrávce hráč (A) vyráží na pozici hráče (C)
- ve stejný okamžik vyráží vpřed k zapichovací tyči hráč (D)
- hráč (C) první dotekem posouvá míč na rozběhnutého hráče (D)
- hráč (C) přebíhá po naražení na pozici hráče (D)
- hráč (D) míč přijme a navádí si ho směrem na zapichovací tyč
- hráč (D) si vnitřní stranou obhazuje zapichovací tyč
- zapichovací tyč obíhá hráč (D) vnější stranou
- přijme míč a přihrává/zakončuje do malé branky před sebou
- po zakončení do malé branky si hráč (D) bere míč a řadí se do zástupu za hráče (F)
- cvičení obdobně provádí trojice hráčů (E), (G) a (H)
- další akci zahajuje dvojice hráčů (B) a (F)   

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) postavení zapichovacích tyčí
(c) postavení branek na koncových čarách
- cvičení je možné provádět opačným směrem
- cvičení je určeno maximálně pro 10 hráčů
- malou branku je možné nahradit dvojici kuželů nebo tyčí, za branou stojí hráč
- hráči míč mezi dvojicí kuželů/tyčí nepřihrává, ale vede míč skrz branku z kuželů
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou 
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube   

 

 

Pomůcky:

- 5x kužel
- 2x zapichovací tyč
- 2x přenosná branka
- 12x míč
- případně rozlišovací trika

 

 

TIP REDAKCE