Školení a semináře

 SEMINÁŘ  Seminář o kondici (funkčním tréninku) proběhne, pod vedením školitelky PhDr. Petry Vondráškové, Ph.D., v sobotu 7.9.2013 v Klatovech na Soukromé rehabilitační klinice fyzio P od 8:30 do 17:00 hodin.
 
Kurz je v rozsahu deseti výukových hodin, určený je pro sportovní trenéry, cvičitele, fyzioterapeuty i pro samotné aktivní sportovce a cena je 1900,- Kč.
 
Seminář bude započítán do kreditního systému UEFA A a vyšších licencí. Seminář je hodnocen za čtyři kredity.

Trenérsko metodický úsek (TMÚ) Fotbalové asociace České republiky (FAČR) přípravuje doškolení trenérů pro licence UEFA PRO, PRO ČMFS (FAČR), UEFA A licence, A licence a Trenér mládeže UEFA A pro rok 2013.

Jsou stanoveny čtyři termíny doškolení na 30.9. a 1.10. 2013 v Praze a 30.9. a 1.10. 2013 v Olomouci. Každý termín doškolení je specificky zaměřen.
 
Na začátku roku 2013 vstoupili v platnost změny v rámci doškolování trenérů, především vznikl kreditní systém doškolování nebo byla zahájena spolupráce s Unií českých fotbalových trenérů (UČFT), která mimo jiné pozměňuje finančními požadavky kladené na samotné doškolování.

  SEMINÁŘ  Komide mládeže Jihočeského krajského fotbalového svazu ve spolupráci s Fotbalovou asociací fotbalové asociace (FAČR) pořádá v pátek 31.5.2013 od 17:30 hodin v Loučovicích, v kongresovém sálu hotelu Kilián, seminář trenérů mládeže.

Seminář proběhne v rámci mezinárodního turnaje kategorie U14 v Loučovicích na Českokrumlovsku a je určený pro trenéry mládeže. Hlavní témata semináře jsou Metody a principy tréninku mládeže v jednotlivých zemích, tréninková náplň mládežnických celků dané země - herní trénink malých forem včetně DVD ukázek, Koučink v pojetí mezinárodních trenérů a Diskuze nad problematikou výchovy fotbalové mládeže.

Seminář je možné uznat za dva kredity do kreditního systému vzdělávání trenérů UEFA A a vyšších licencí.

Manchester United SEMINÁŘ  Trenérsko metodický úsek (TMÚ) FAČR ve spolupráci s Českoněmeckou fotbalovou školou pořádají v pátek 17. května 2013 od 16:30 hodin přednášku trenéra a koordinátora přípravek Manchesteru United Eamona Mulveyho. Přednáška se bude konat v Ingo Casino Františkovy Lázně.

Na programu bude přibližně hodinové představení práce v akademii Manchesteru United a následovat bude ukázková tréninková jednotka. Přednáška bude v angličtině, při větším počtu přihlášených bude zajištěno tlumočení ze strany TMÚ.
 
Seminář bude započítán do kreditního systému UEFA A a vyšších licencí. Seminář je hodnocen za dva kredity.

2_gen_hrusky_jablka SEMINÁŘ  Fakulta tělesné výchovy a sportu UK (FTVS UK) pořádá v červnu letošního roku kurz Výživa a výživové poradenství pro kondiční trenéry, osobní trenéry, fitness trenéry, trenéry či samotné sportovce.

Fotbaloví trenéři a držitelé UEFA A licence, UEFA Pro licence a Trenér mládeže UEFA A, kteří absolvují tento kurz, mohou získat 8 kreditů do kreditního systému doškolování trenérů. Podmínkou získání trenérů do systému doškolování je předložení certifikátu o úspěšném absolvování.

Kurz se uskuteční ve dvou studijních blocích, a sice 13. - 16. června 2013 a 22. - 25. června 2013.

VerhaijenPŘEDNÁŠKA   Trenérsko-metodickým úsekem (TMÚ) FAČR pořádá v pátek 15. 3. 2012 od 9:00 hodin, v rámci nově vzniklého kreditního systému doškolování, na adrese José Martího 31, Praha 6-Veleslavín, v kongresovém sálu FTVS přednášku od holandského kondičního trenéra Raymonda Verhaijena.

Přednáška je otevřena pro trenéry všech typů licencí a je kapacitně omezena. Pokud se z kapacitních důvodů na přednášku nedostanete, budete včas informováni emailem. Přednáška je zdarma.

Trenéři s UEFA "A" licencí, licencí Trenér mládeže UEFA A a UEFA Pro licencí s platností licence od 2012-2015, jež jako první skupina vstoupila do nového kreditního systému doškolování získají 4 kredity za účast na této přednášce.

jelinek_150 PŘEDNÁŠKA   Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze ve spolupráci s Trenérsko-metodickým úsekem (TMÚ) FAČR pořádá ve čtvrtek 13. 12. 2012 od 13:00 hodin na adrese José Martího 31, Praha 6-Veleslavín,  v posluchárně P1 přednášku na téma Koučink v trenérské praxi v pojetí Mariana Jelínka.

Přednáška Koučink v trenérské praxi je určena pro fotbalové trenéry s licencemi UEFA "A", Trenér mládeže UEFA "A" a UEFA PRO. Účast na této akci je započítána do nového kreditního systému v rámci doškolování trenérů FAČR. Posluchači této přednášky získájí 4 kredity.

Účast je kapacitně omezena na 35 míst.