Základní individuální herní dovednosti, které by měl zvládnout každý hráč, jsou vedení a ovládání míče, změny směru běhu s míčem a především kličkování spojené s obcházením soupeře. K nácviku kliček a obcházení soupeře je možné se postavit tradičním, osvědčeným postupem, kdy hráči s míčem u nohy stojí v jedné dlouhé řadě a čekají na pokyn trenéra, aby si konečně mohli vyrazit míčem a udělat jednu kličku proti staticky stojícímu trenérovi. Nudné a neefektivní.

My si naopak myslíme, že nácvik kliček by měl probíhat v malých skupinkách hráčů o 3-5 hráčích, tak aby hráči měli dostatečný počet opakování. Po naučení základů kličky by se postupně měli nastavit složitější podmínky a především je třeba zdůrazňovat, že kličky se hráči neučí proto, aby je uměli provést v tréninku, ale aby je používali v utkáních.    

    Takto určitě ne!

 

 

Jak naopak ano?

 

Základní pravidla nácviku kliček a fint jsou:

 • opakované předvedení kličky trenérem, v co nejlepším možném provedení
 • kličky, které se hráči nově učí, provádíme pomalu, s důrazem na správné provedení
 • ve fázi učení se soustředíme na detailní provedení
 • po základním zvládnutí kliček do tréninku zařazujeme soutěživost
 • v průběhu postupu nácviku nastavujeme složitější podmínky zvýšením rychlosti a zařazením soupeře
 • učení nových kliček by měl probíhat od těch jednodušších (zasekávačka) po ty složitější ()
 • trénink je třeba provádět na levou i pravou stranu
 • nácvik kliček by vždy měl směřovat k utkání
 • hráčům je třeba zdůrazňovat, že vedle činnosti nohou s míčem je neméně důležitý pohyb a naznačování tělem
 • ideální je, aby hráč v rámci jednoho tréninku provedl opakovaně 20-40 kliček

 

Nácvik kliček, klamavých pohybů a obcházení soupeře může probíhat:

 • Bez bránění (statické)
 • S pasivním bráněním
 • S aktivním bráněním
 • Formou herních cvičení soubojů jeden na jednoho

 

Bez bránění (statické bránění)

 

Organizace cvičení 1

 

Organizace cvičení 2

 

Organizace cvičení 3

 

Organizace cvičení 4

 

S pasivním bráněním

 

Organizace cvičení 5

 

Organizace cvičení 6

 

S aktivním bráněním

 

Organizace cvičení 7

 

Formou herních cvičení soubojů jeden na jednoho

 

Bez střelby

 

Se střelbou 


Trenérské poznámky: 

- hráči do věkové kategorie starších přípravek by se měli naučit 5-10 základních kliček 
- u nácviku kliček je důležité, aby ji hráč dělal ve správné vzdálenosti od soupeře:
(a) ne příliš brzo před soupeřem
(b) ne příliš blízko u soupeře
- po provedení kličky je důležité hráče vést k okamžitému zrychlení s míčem
- při nácviku je třeba individualizovat, někteří hráči v určitém období zvládnou 5 kliček, ti nejvyspělejší třeba 12
-  po základním zvládnutí kliček je třeba je trénovat v herních souslednostech: po přijmutí míče, s přihrávkou, ...

 

TIP REDAKCE