Cvičení pro útočníky, zaměřených na zakončneí z prostoru pokutového území jsme se věnovali v cvičeních Zakončení po přihrávce pod sebe nebo Zápasové zakončení z prostoru před brankou, které útočníky vede k pohotovému zakončení s omezeným počtem doteků a po předchozím běžeckém zatížení.

Cvičení s názvem Zakončení prvním dotekem v pokutovém území je určeno pro skupinový trénink útočníků, kteří se v cvičení zaměřují na zakončení z prostoru pokutového území, odkud statisticky padá nejvíce branek. Po hráčích požadujeme kocentraci na jediný dotek s míče a správné načasování před finální přihrávku.

    
Tipy na cvičení na nácvik zakončení z prostoru pokutového území:

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je aby útočníci, kteří se dostanou k zakončení v prostoru pokutového území, odkud statisticky padá nejvíce branek, získali jistotu při pohotovém  zakončení prvním dotekem. Po zakončujících hráčích požadujeme zahájení jednouduché přípravné kombinace a náběh do prostoru odkud hráč může zakončit prvním dotekem. Od hráčů, kteří dávají finální přihrávku požadujeme, aby se naučili zahrát dobře načasovanou přihrávku.   

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je pokutového území a jeho bezprostřední okolí
- na brankové čáře je postavena branka
- v herním prostoru jsou vyznačeny tři výchozí herní pozice:
(a) první pozice hráčů vpravo vedle branky, na autové čáře, mezi malým a velkým vápnem
(b) druhá pozice hráčů na hraně pokutového území, na úrovní levého boku malého vápna
(c) třetí pozice hráčů na úrovni pravé tyče brany, 5-10 metrů před pokutovým územím
- cvičení je určeno pro:
(a) 6 hráčů do pole (A-F)
(b) 1-2 brankáře (G)
- na první pozici jsou hráči (A) a (B)
- na druhé pozici jsou rozehrávající hráči (C) a (D)
- na třetí pozici jsou hráči (E) a (F) 
  
 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (C)
- hráč (C) přihrává na hráče (E)
- po přihrávce si hráč (C) nabíhá do prostoru pokutového území, kde bude zakončovat
- hráč (E) přijme míč a krátce ho vede směrem k hráči (A)
- ve stejný okamžik se rozbíhá hráč (A) proti hráči (E)
- hráč (E) přihrává hráči (A), který je v pohybu proti němu
- hráč (A) naráží míč na zakončujícího hráče (C)
- hráč (C) prvním dotekem zakončuje z prostoru pokutového území
- po zakončení akce:
(a) hráč (A) jde na druhou pozici za hráče (D)
(b) hráč (C) z druhé pozice jde na třetí pozici za hráče (F)
(c) hráč (E) z třetí pozice přebíhá na první pozici za hráče (B)
- cvičení se opakuje

 


Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- výchozí pozice hráčů je možné posunout do větší hloubky hrací plochy
- cvičení je možné provádět na opačnou stranu
- hráči mají povolen při zakončení druhý dotek
- hráči zakončují "slabší" nohou
- hráči soutěží o větší počet vstřlených branek
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 1x branka
- 6-12x míč
- 3x kužel (meta)
- případně tréninkové figuríny

 

 

TIP REDAKCE