Správný výběr místa není důležitý pouze pro hrotové útočníky a jejich pohyb v pokutovém území, ale pro všechny hráči, kteří jsou zapojení do kombinace. Výběru místa spojenému s efektivním držením míče jsme se věnovali v cvičení Nabíhaná kombinace v diamantu nebo Postupná kombinace s opakovaným naražením, ve kterém jsme se zaměřili na základní herní automatismy při spolupráci se spoluhráči.    

Cvičení Pohyb a výběr místa v trojúhelníku je zajímavé především svou proměnlivostí, variabilitou řešení jednotlivých herních situací a u hráče povzbuzuje schopnost  řešit situace kreativně.


Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je naučit hráče při pohybu v prostoru bez míče hledat si prostor pro možné přijmutí míče, v případně že hráč míč přijme, tak je vyžadována další kombinace na malém prostoru s dalším spoluhráčem. Během cvičení klademe důraz na správné načasování přihrávky a hledání vhodných prostorů, kam je možné zahrát přihrávku, aby následně mohla být rozvíjena další kombinace.

 


Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je kruh
- kruh ve velikost středového kruhu (poloměr 9,15 m)
- na obvodu herního prostoru jsou rovnoměrně postaveny 3 průchozí branky
- průchozí branky jsou postaveny z kuželů nebo zapichovací tyčí
- velikost branky je 2,5 metrů
- cvičení je určeno pro tři hráče (A-C)
- všichni tři hráči stojí uvnitř herního prostoru
- hráč (A) má u nohy míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (C)
- hráč (C) vybíhá z herního prostoru a zpět se vrací přes jednu z branek
- hráč (A) hráči (C) v okamžiku kdy probíhá brankou přihrává míč
- okamžitě po přihrávce se hráč (A) otáčí a vybíhá z herního prostoru
- a do hřiště se vrací zpět přes jinou branku než předchozí hráč
- hráč (C) prvním dotekem přihrává na hráče (B)
- po přihrávce je hráč (C) v pohybu směrem dovnitř herního prostoru
- hráč (B) krátce míč vede a přihrává hráči (A), který probíhá brankou
- cvičení se opakuje

 

Varianta 1

 

Tipy na související cvičení:

 

Varianta 2

 

Varianty:

- cvičení mohu provádět čtyři hráči
- hráči přihrávky/vedení míče provádí "slabší" nohou
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- na obvodu kruhu je možné vyznačit 4-5 branek, místo původních tří
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Varianta 3

 

Pomůcky:

- 6x kužel (meta, klobouček)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
- případně zapichovací tyče, které nahradí kužely


TIP REDAKCE