INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK  "Vě všech mládežnických věkových kategoriích je třeba, aby hráči neustále pracovali na své individuální technice, především s důrazem na vedení a ovládání míče na malém prostoru, s častými změnami směru," říká autor individuálního cvičení pro jednoho hráče.
 
Středeční příspěvek je od trenéra Jiřího Formánka, který který část seriálu pojmenoval individuální cvičení Trojúhelník s míčem u nohy. Cílem cvičení, stejně jako v případě prvního a druhého dílu, je rozvíjet u hráčů vést míč na malém prostoru a procházet skrz trojúhelník vytvořený ze tří zapichovacích tyčí.
 
Cvičení je určeno pro jednotlivce. Cvičení může být buď součástí individuálního tréninku nebo jako součást průpravné části fotbalového tréninku pro tým nebo skupinu. 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem individuálního průpravného cvičení je zlepšit u mládežnických hráčů individuální techniku při vedení a ovládání míče v trojúhelníku. Hráč musí při vedení míče provádět časté změny směru, v cvičení je důraz kladen na plynulost a rychlost vedení míče. 
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je trojúhelník
- v rozích trojúhelníku jsou zapicovací tyče
- cvičení je určeno pro jednotlivce
- hráč má k dispozici míč
- před začátkem cvičení hráč stojí v těžišti trojúhelníku
 
 
Popis herního cvičení:
 
- hráč během celého cvičení vede míč u nohy
- vždy ho má pod svou kontrolou
- hráč vede míč ze středu na horní tyč a obíhá ji po pravé ruce
- dokola ji obíhá a pokračuje vedením na levou dolní tyč
- znovu tyč obíhá po pravé ruce ruce a dokola ji s míčem obíhá
- a pokračuje k pravé dolní tyči
- opět hráč tyč dokola, po své pravé ruce, obíhá
- pak dobíhá do těžiště trojúhelníku, kde cvičení začínal
 
Varianty:
 
- cvičení hráči provádí "slabší" nohou
- je možné upravit velikost herního prostoru pro cvičení  
- cvičení je možné provádět na jednu a na druhou stranou
- cvičení je možné provádět na čas, buď jendou nebo několika sériích
 
Pomůcky:
 
- 1x míč
- 3x zapichovací tyč
 
TIP REDAKCE