"Vě všech mládežnických věkových kategoriích je třeba, aby hráči neustále pracovali na své individuální technice, především s důrazem na vedení a ovládání míče na malém prostoru, s častými změnami směru," říká autor individuálního cvičení pro jednoho hráče.
 
Třetí část seriálu individuálních cvičení s názvem Trojúhelník s míčem u nohy má pět různých variant. Cílem cvičení, stejně jako v případě prvního a druhého dílu, je rozvíjet u hráčů schopnost vést a ovládat míč na malém prostoru, procházet skrz trojúhelník a okolo jeho vrcholů, zašlapovat míč a naopak technicky zvládnout jeho přijmutí.
 
Cvičení je určeno pro jednotlivce. Cvičení může být buď součástí individuálního tréninku, jako součást průpravné části fotbalového tréninku pro tým nebo skupinu nebo jako domácí úkol pro mládežnické fotbalisty, kteří se díky šíření koronaviru COVID-19 nemohou účastnit tréninkového procesu a přesto si chtějí udržet svoji trénovanost a fotbalové dovednosti na úrovni. 
 
V závěru cvičení je pro individuální trénink, například v podobě domácího úkolu, stanoven doporučený počet opakování, počet sérií, délku intervalu zatížení a odpočinku. Jak mezi jednotlivými opakováními, tak mezi sériemi. 
 
 
Tipy na cvičení pro jednoho hráče:
 
 

 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem individuálního průpravného cvičení je zlepšit u mládežnických hráčů individuální techniku při vedení a ovládání míče v trojúhelníku. Hráč musí při vedení míče provádět časté změny směru, v cvičení je důraz kladen na plynulost a rychlost vedení míče.  Během cvičení hráč míč nejen vede, ale i zašlapuje, současně se změnou směru běhu nebo naopak přebírá stojící míč po předchozím sprintu.
 
V průběhu cvičení se hráč zaměřuje na první i poslední dotek s míčem.
 

 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je rovnostranný trojúhelník
- délka strany trojúhelníku je 5 metrů
- v rozích trojúhelníku jsou velké kužely
- cvičení je určeno pro jednotlivce
- hráč má k dispozici míč (3 míče - varianta)
- před začátkem cvičení hráč stojí v těžišti trojúhelníku
 
 
 

 
Popis herního cvičení:
 
- hráč během celého cvičení vede míč u nohy
- vždy ho má pod svou kontrolou
- hráč vede míč ze středu na horní tyč a obíhá ji po pravé ruce
- dokola ji obíhá a pokračuje vedením na levou dolní tyč
- znovu tyč obíhá po pravé ruce ruce a dokola ji s míčem obíhá
- a pokračuje k pravé dolní tyči
- opět hráč tyč dokola, po své pravé ruce, obíhá
- pak dobíhá do těžiště trojúhelníku, kde cvičení začínal
 

 
Varianty:
 
- cvičení hráči provádí "slabší" nohou
- je možné upravit velikost herního prostoru pro cvičení  
- cvičení je možné provádět na jednu a na druhou stranou
- cvičení je možné provádět na čas, buď jendou nebo několika sériích
 

 
Intervaly zatížení a odpočinku:
 

Pro všechny varianty platí, že přibližně se jedná o úsek cca 30 metrů, buď celý nebo z části míčem, zbytek bez míče. 

Doba zatížení: od 6 do 15 vteřin 
Počet opakování v sérii: 4-10x
Počet sérií: 2-5x
Interval odpočinku mezi opakováními:

  • Od 60 do 120 vteřin (rychlost)
  • Od 25 do 50 vteřin (rychlostní vytrvalost)

Interval odpočinku mezi sériemi: 5-10 minut 

 

Pomůcky:
 
- 3x míč
- 3x velký kužel/zapichovací tyč
 
TIP REDAKCE