3D ANIMACE  Na stránkách trenérského portálu fotbalových trenérů www.trenink.com dnes přinášíme základní, jednoduché cvičení vhodné do rozcvičení nebo pro individuální trénink dvojice hráčů s názvem Narážečky v obdélníku pro dva hráče.
 
Nenáročná organizace tohoto cvičení umožňuje zařadit ho do tréninku všech věkových kategorií, případně i jako součást před zápasového rozcvičení. 
 
Cíl individuálních cvičení:
 
Cílem cvičení je nácvik přesnosti a správného načasování přihrávek ve dvojici, na malém prostoru. Vedle správného technického provedení na jeden nebo více doteků hráči musí předvídat a reagovat na pohyb spoluhráče. Hráči střídají krátké a diagonální přihrávky.   
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- obdélník má rozměry 6x10 metrů
- cvičení je určeno pro dva hráče (A,B)
- hráči stojí na diaogonále herního prostoru
- hráč (A) má míč
 
 
Popis průpravného cvičení: 
 
- cvičení zahajuje hráč (A)
- diagonálně přihrává na hráče (B)
- okamžitě po odehrání přebíhá po kratší straně k volně metě
- hráč (B) prvním dotykem nahrává na hráče (A), který se přesunul k volné metě
- po odehrání míče hráč (B) také přebíhá po kratší straně k volné metě
- hráč (A) dává diagonální přihrávku na hráče (B)
- po přihrávce se vrací na místo, kde cvičení zahajoval
- hráč (B) dává přihrávku pod sebe na hráče (A)
- poté sevrací ke své původní metě
- cvičení se opakuje 
 
Varianty:
 
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči po odehrání míče provádí obratnostní cvik
- cvičení neprobíhá na jeden dotek, ale hráči mají povinný počet doteků  
 
Pomůcky:
 
- 4x mety (kloboučky, kužely)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE 
Individuální trénink: Brančičky (4.část)