Průpravné hry

Je charakterizována přítomností soupeře a celistvými proměnlivými situačně herními podmínkami. Odvíjí se v nich podle stanovených pravidel souvislý herní děj, který není záměrně členěn a redukován. Dochází v něm k nečekaným změnám rolí hráčů při přechodu z obrany do útoku a naopak.

Image CVIČENÍ OBSAHUJE 4 OBRÁZKY Častá mikrosituace tři na tři (3:3) byla objektem zájmu našich autorů-trenérů již několikrát, připomenout si snad dovolíme průpravnou hru 3:3 + 3:3 na společném hřišti nebo herní cvičení 3:3 na 2 polovinách s pomocnými spoluhráči.

Název dnešního článku je 3:3 se střídáním útočných a obranných činností, tato průpravná hra je zaměřena na rozvoj specifických herních činností hráčů v rychle se střídajících útočných a obranných činnostech.

"Doporučuji cvičení trenérům všech věkových kategorií, počínaje přípravkou až po dospělé, kde určitě trenéři ocení i kondiční charakter této průpravné hry. Zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky," říka autor dnešního článku Vladan Pražák.

Image Situaci kdy se hráč musí vyrovnat s tlakem protihráčů na přehuštěném prostoru se ve svém cvičení 7+1:7+1 a čtverec s jedním dotykem věnoval trenér Jiří Formánek. Podobně tomu tak je s orientací v protoru, kteoru popisoval článek Orientace v prostoru 4:2 se 3 míči.

Dnešní průpravná hra má název 4:4 + 2x 2:2 a je zaměřena na na schopnost prosadit se kombinací na malém a přehuštěném prostoru. Hráči jsou pod tlakem soupeřů a musí si dávat pozor na dobrou orientaci v prostoru, na správné načasování náběhu a přihrávek.

Hru zařazujmee do hlavní části tréninkové jednotky. Hra je organizačně celkem náročná, přesto trenérům doporučuji případné nedostatky odstraňovat, protože při pochopení od hráčů je zábavná a simuluje situace, kdy se hráči nacházeji v přehuštěných prostorech. Doporučuji pro starší žáky, dorostence a dospělé.

Image Další prázdninové cvičení na stránkách trenérského portálu www.trenink.com je určeno především žákovským a dorosteneckým týmům, podobně tomu je u cvičení Tandem při zakončení středem.

Dnes se v článku Hra 7:7 s podporou střelby z větší vzdálenosti zaměříme na podporu střelby hráčů ze střední a větší vzdálenosti, tak jako tomu bylo v seriálu Střelba středem ze střední vzdálenosti [1] [2] [3]. Hráči, respektive celý tým se musí rozhodnout, zda upřednostní střelbu na krátkou vzdálenost za menší počet bodů nebo zda se rozhodnou více zariskovat.

Průpravnou hru je vhodné zařadit do závěrečné části tréninkové jednotky, je určena právě pro věkovou kategorii mladších a starších žáků, osvědčila se i v tréninkovém procesu dorostenců a dospělých.

Image AKTUALIZOVÁNO Středečním příspěvkem posledního celého týdne měsíce června na portálu fotbalových trenérů trenink.com pokračujeme v publikování nových článku. V dnešním případě se jedná o cvičení, které bylo publikováno v začátcích fungování tohoto portálu, bylo předěláno a doplněno a myslíme si, že by nemělo chybět ve vašem soukromém archivu.

Průpravná hra má název 4+4:4+1 v pokutovém území a jejím cílem je zlepšit orinetaci útočících hráčů v pokutovém území, jejich svzájemná spolupráce, podpora hráčů od hráčů bez míče s možností kombinace na jeden dotek s hráči na obvodu pokutového, podobně tomu je v cvičení Cvičení 4:4 na 5 branek s brankářem.

Cvičení je určeno pro žákovské kategorie a starší, je možné ho zařadit i v rámci kondičního tréninku, kde je však třeba dbát na správné dávkování zatížení a dodržovat intervaly zatížení.

Image Pro naše čtenáře portálu fotbalových trenérů www.trenink.com připravili průpravnou hru se zaměřením na spolupráci dvoji a trojic hráčů. Jedná se o hru, která byla publikována v začátcích fungování tohoto portálu a domníváme se, že by neměla chybět ve vašem archivu.

Průpravná hra zařazovaná do závěrečné části tréninkové jednotky má název Hra na tři různé branky se zaměřuje na zlepšení spolupráce menší skupiny hráčů a rychlou kombinaci s možností vést útok několika směry, podobně jako v případě průpravné hry Hra na tři branky s možností zakončení do všech nebo Hra 4:4 – dva druhy narážečů.

Image Her a cvičení ve kterých se autoři portálu trenink.com zaměřili na častou a opakovanou střelbu vyšlo v předcházejících letech hned několik. Za povšimnutí stojí Hra s častou a opakovanou střelbou, zaměřená na přenášení hry nebo Hra 8:8 s častou střelbou na 4 branky a 2 brankáře ve které se hráči nesmí bát zakončení z různých pozic a vzdáleností.

Název dnešní hry je Hra na tři branky s možností zakončení do všech a jejím cílem je zlepšit orientaci hráčů, ale i brankáře v prostoru, hráči držící míč pod svou kontrolou se pokoušít o rychlou cirkulaci míče spojendou se změnou těžiště hry a tři menší branky přímo vybízejí k pohotovému zakončení.

Hru je vhodné zařadit buď do hlavní části a to spíše do její druhé části nebo do závěrečné části celého tréninku. Zvládnou ji všechny žákovské kategorie a starší hráči. Velikost hrací plochy přizpůsobujeme počtu hráčů.

Image Průpravnou hru s názvem Hra 4:4 – dva druhy narážečů, kterou dnes uveřejňujeme na stránkách portlá trenink.com lze hojně využít i při rozvoji kondičních schopností. "Věřte, že je to daleko lepší než někde běhat po lesích," říká autor dnešního příspěvku Jakub Havránek.

Hra je zaměřena především na rozvoj schopností vytvářet tlak na soupeřovi hráče s míčem. Podobně tomu bylo a je v dalších hrách publikovaných na těchto stránkách: Napadání a zajišťování 4:4 s brankáři nebo také Hra s častou a opakovanou střelbou ve které byl kladen důraz na přípravnou kombinaci a častou střelbu.

Hru zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky, určena je pro všechny věkové kategorie. V případě zařazení této hry je třeba dbát správného poměru intervalu zatížení a odpočinku, protože hra je kondičně velmi náročná.

Image AKTUALIZOVÁNO Na závěr týdne jsme si pro naše čtenáře portálu fotbalových trenérů trenink.com připravili průpravnou hru se zaměřením na zakládání útoku. Jedná se o hru, která byla publikována v začátcích fungování tohoto portálu a domníváme se, že by neměla chybět ve vašem archivu.

Průpravná hra Hra s častou a opakovanou střelbou je zaměřena na schopnost hráčů změnit těžiště hry a cílem je především částá střelba, ke které by mělo docházet při využití neutrálních nahrávačů s tím spojené početní výhody. časté střelbě napomáhá i umístění branky uprostřed hrací pochy a možnost zakončovat z obou stran.

Hra je určena pro devět až sedmnáct hráčů - z nichž jeden je brankář - a to pro hráče od věkové kategorie starší přípravky až po dospělé. Zařazujeme do hlavní nebo závěrečné části tréninkové jednotky.

Image  AKTUALIZOVÁNO  Závěrečným příspěvkem posledního týdne měsíce dubna na stránkách fotbalových trenérů trenink.com uzavíráme týdenní přiděl nových článku, v dnešním případě se jedná o cvičení, které bylo publikováno v začátcích fungování tohoto portálu, bylo předěláno a doplněno a myslíme si, že by nemělo chybět ve vašem soukromém archivu.

Dnešní hra je pojmenována Hra na udržení míče 6:4 a 4 nahrávači, cílem je udržet míč pod tlakem napadajících hráčů a při využití statických nahrávačů zúročit početní převahu. Hru s podobným zaměřením Týmové držení míče pod tlakem soupeře publikoval trenér Jiří Formánek, který vydal i další cvičení 6+2 nahrávači proti 4+4 nahrávači.

Hra je určena pro kategorii starších žáků a je možné ho použít i pro starší hráče, v případě úpravy velikosti herního prostoru by cvičení měli zvládnout i hráči věkové kategorie mladších žáků. Hru zařazujeme do průpravné nebo na začátek hlavní části tréninkové jednotky.