Průpravné hry

Je charakterizována přítomností soupeře a celistvými proměnlivými situačně herními podmínkami. Odvíjí se v nich podle stanovených pravidel souvislý herní děj, který není záměrně členěn a redukován. Dochází v něm k nečekaným změnám rolí hráčů při přechodu z obrany do útoku a naopak.
Image Hrám na zmenšeném prostoru v počtu 4:4 nebo 5:5 se autoři portálu fotbalových trenérů věnovali již několikrát, například Jiří Formánek ve hře Hra 6 na 6 s brankáři - "Nabíječka" nebo hra zaměřená na rychlý přechod do finální fáze a zakončení s názvem Hraj pouze dopředu.

Dnešní cvičení Hra 4:4 s brankáři + 4 stálí a 4 volní nahrávači je svou organizací podobné hře Hra 6:6 + 6 nahrávačů s přenesením hry na 2 branky, důraz v cvičení klademe především na účelnou kombinaci bez zbytečných ztrát, to vše podpořené dobrým výběrem místa od hráčů bez míče. Výrazná početní převaha vede k častému zakončení avelkému počtu vstřelených branek.

Cvičení zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky, cvičení je herního charakterů s velkým důrazem na kondiční schopnosti hráčů, prototo je třeba dodržet stanovený poměr intervalu zatížení a odpočinku. Cvičení zvládnou již žákovské týmy u kterývh se musí citlivě nastavit interval zatížení.

Image AKTUALIZOVÁNO Závěrečný článek týdne na stránkách fotbalových trenérů trenink.com popisuje průpravnou hru se zaměřením na zakládání a vedení postupného útoku proti připravené a zformované obraně soupeře. Jedná se o hru, která byla publikována v začátcích fungování tohoto portálu a domníváme se, že by neměla chybět ve vašem archivu, podobně jako Hra 8:8 - ve středu pole 2:2.

Dnešní příspěvek má název Kombinuj a prosaď se proti obrannému bloku, cílem hry je naučit hráč, aby byli trpěliví v případě, že soupeř má obranný blok zasunutý hodně hluboko u své branky. Bránící šestice společně s brankářem se snaží o důsledné vykrývání všech nebezpečných prostorů a v případě konstruktivního odebrání míče o rychlý protiútok.

Průpravna hra je určena pro čtrnáct mladších nebo starších žáků a je vhodné ji zařadit do hlavní nebo závěrečné části tréninkové jednotky, velice vhodná je pro tuto průpravnou hru i předzápasová tréninková jednotka.

Image  AKTUALIZOVÁNO  Redakce portálu fotbalových trneérů trenink.com přichází s dalším aktualizovaným článkem s úvodních let fungování těchto stránek o kterém se domníváme, že by neměl, podobně jako Hra 6 na 6 s brankáři - "Nabíječka" nebo Přihraj si míč a projdi skrz branku, chybět v žádném archivu cvičení našich čtenářů.

Článek s názvem Hra 2 x 3:2 se zakončením je zaměřená na nácvik kombinace, schopnost mužstva držícího míč připravit pozici pro kolmou přihrávku na soupeřovu polovinu hřiště a konečnou fázi zakončení ve které se dvojice útočníků musí prosadit proti početní převaze soupeře.

Průpravná hra je určena pro věkovou kategorii starších žáků, respektive starší hráče, běžně se zařazuje do hlavní části tréninkové jednotky, u vyspělejších hráčů se přesouvá častěji do závěrečné části. Vedle dalšího se zaměřuje na pohyb útočníků po ofsajdové hraně a na tolik chybějící střelbu ze střední a větší vzdálenosti.

Image AKTUALIZOVÁNO Opět se na stránkách web magazínu fotbalových trenérů trenink.com máte možnost setkat se starším aktualizovaným článkem, který na těchto stránkách vyšel v počátcích fungování tohoto portálu a autoři tohoto magazínu se domnívají, že by neměl chybět v žádném trenérském archivu. Podobně jako dříve publikované články 4x 1:1 s naražením a zakončením nebo třeba Hraj pouze dopředu.

Dnešní článek popisuje průpravnou hru s názvem Hra 6 na 6 s brankáři - "Nabíječka", která se zaměřuje na často opomíjenou činnost hráčů a tou je správný výběr místa, pohyb hráčů bez míče a podporu pro hráče s míčem. Hráči s větším počtem doteků musí hru organizovat. Důraz klademe i na jednoduché a pohotové zakončení prvním dotykem.

Hra není omezena věkovou kategorií, ale jejich herní vyspělostí. Při horších předpokladech je třeba upravit pravidla. Hru je vhodné zařadit do hlavní nebo závěrečné části tréninkové jednotky.

Image Autor dnešního článku, trenér Vladan Pražák připravil pro čtenáře portálu trenink.com navazující průpravnou hru, která rozšiřuje dříve publikované průpravné cvičení. Od hráčů vyžadujme účelnou výměnu místa, od napadajících hráčů vyžadujeme aktivní napadání soupeře.

Hra Hra 3:2 + 3:2 ve 2 zónách je limitována počtem přihrávek a počtem doteků s míčem. Jako průpravné cvičení před touto průpravnou hrou doporučuji zařadit průpravné cvičení Rychlá obdélníková kombinace s časovanými náběhy, kde je organizace a prostor téměř totožný.

Cvičení je určeno pro mužstva dorostu a dospělých, ale do své tréninkové jednotky jej můžou zařadit trenéři vyspělejších žákovských mužstev, a to i v hale nebo tělocvičně. Zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky.

Image V případě dnešního článku se jedná o hru, které bylo publikováno v začátcích fungování tohoto portálu, bylo předěláno a doplněno a myslíme si, že by nemělo chybět ve vašem soukromém archivu, podobně jako Párový fotbal nebo Utíkej pryč od míče.

V článku Hraj pouze dopředu popisovaná průpravná hra je zaměřena na nácvik rychlého přechodu do útočné fáze bez pomocných příčných a zpětných přihrávek, od hráčů vyžadujeme neustálý pohyb, cirkulaci a nápaditý výběr volného prostoru. Stejně tak hráče nabádáme k částé střlebě, k čemuž relativně malý prostor přímo vybízí.

Image V posledním článku tohoto týdne na stránkách portálu www.trenink.com se vracíme ke starším úspěšným cvičením a hrám z počátku fungování tohoto portálu, o kterých si myslíme, že si zaslouží Vaši pozornost a které byste měli v tréninku vyzkoušet, tak jako například herní cvičení 1:1 se sprintem od brankové čáry.

Průpravná hra Hra 8:8 s brankáři - bezpečné čtverce popisovaná v dnešním článku je určena pro dvanáct až dvacet hráčů. Její název napovídá o pravidlech hry, které musí dodržovat především bránící hráči a přestože by se to při pohledu na diagram hry mohlo zdát, tak pravidla jsou velice jednoduchá. Cílem je ochranu útočících hráčů, kteří připravují finální přihrávku do pokutového území.

Image Minulý týden uveřejnil na stránkách fotbalových trenérů trenink.com trenér Jakub Havránek průpravnou hru Hra na 2 velké a na 2 malé branky, která si klade za cíl rozvoj herního myšlení hráčů při týmové spolupráci, narozdíl od hry Rychle oběhni branku stejného autora, která má spíše kondiční charakter.

Dnešní článek má název Hra 7:7 na 2 branky s výměnou rolí, cílem je především nácvik přesunů a pohybů při kombinaci, respektive zakládání, vedení a zakončení postupného útoku na soupeřově polovině. Důležitým prvkem celé hry je snaha přenášet hru a měnit těžiště hry.

Hru obvy\kle zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky, velice často se zařazuje do předzápasové tréninkové jednotky. Hru zvládnou již hráči věkové kategorie žáků, kteří by s ní neměli mít nejmenší potíže.

Image "Hráči se musí rozhodnout, zda útočit do plných nebo rychle změnit těžiště hry a otočit hru na druhou stranu. Tato průpravná hra se podobá různým pozičním hrám bez branek. Branky zde hrají roli motivační pro hráče, protože ti rádi střílejí góly a rádi vítězí," říká od dnešní průpravné hře autor článku Jakub Havránek.

Na stránkách trenérského portálu trenink.com již dříve vyšel článek Hra před a po zatížení, dnes se stejný autor ve hře Hra na 2 velké a na 2 malé branky zaměřuje především na rozvoj herního myšlení jednotlivých hráčů, schopnosti prosadit se na přehuštěném prostoru a změnit těžiště hry.