Průpravné hry

Je charakterizována přítomností soupeře a celistvými proměnlivými situačně herními podmínkami. Odvíjí se v nich podle stanovených pravidel souvislý herní děj, který není záměrně členěn a redukován. Dochází v něm k nečekaným změnám rolí hráčů při přechodu z obrany do útoku a naopak.

Image První srpnový týden na stránkách trenérského portálu trenink.com zahajuje trenér Jiří Formánek průpravnou hrou zaměřenou na nácvik hry hlavou, důrazných hlavičkových soubojů a schopnosti orientovat se v nepřehledných soubojích, podobně jako v průpravné hře Vladana Pražáka s názvem Poziční hra s brankářem ve čtverci.

Dnešní hra se jmenuje Hlavičkovaná na 3 ze 4 branek, hráči mají za úkol orientovat se v hlavičkových soubojích do kterých se zapojuje více jak dva hráči, což je důležité především při řešení defenzivních i ofenzivních standardních situací. hráči osobní souboje musí chtít vyhledávat.

Cvičení zařazujeme do průpravné nebo hlavní části tréninkové jednotky, zvládnou ji hráči věkové kategorie starších žáků, ideální je pro dorostence a dospělé, stejně jako seriál Kombinace, dlouhá přihrávka a hra hlavou [1] [2] [3] [4].

Image AKTUALIZOVÁNO Druhý článek tohto týdne na stránkách trenérského portálu trenink.com přibližuje našim čtenářům aktualizovanou verzi průpravné hry zaměřenou na držení míče a rychlý protiútok, která byla vydána na počátku fungování tohoto portálu a my si o ní myslíme, že si zaslouží Vaši pozornost, stejně jako například další článek na toto téma Rychlý protiútok 10:6 s hrou na 5 branek.

Název dnešní průpravné hry je Držení míče a rychlý protiútok po jeho ztrátě, hra je zaměřena na schopnost hráčů držet míč pod kontrolou, měnit těžiště hry a umění vyhnout se težkým herním situacícm, napadající hráči naopak presinkové situace vytvářejí a pokouší se o konstruktivní odebrání míče s následným rychlým zakončením akce.

Hra je určena pro 14 až 20 hráčů věkové kategorie mladších žáků a všech starších kategorií. Obvykle zařazujeme do hlavní nebo závěrečné části tréninkové jednotky.

Image AKTUALIZOVÁNO Po řadě průpravných cvičení na stránkách trenérského portálu trenink.com, přichází trenér Jiří Formánek se starší průpravnou hrou z počátku fungování tohoto portálu, o které si myslíme, že si zaslouží Vaši pozornost, podobně jako cvičení Tandemové obíhačky s křídelní kombinací.

Průpravná hra Hojnost centrovaných míčů zaručuje svou organizaci velké množství centrovaných míčů z křídelních prostorů, požadováno je vhodné načasování náběhu spojené s dobrým výběrem místa v před brankou soupeře. Bránící hráči musí útočníky efektivně obsadit.

Hru zařazujeme do hlavní nebo závěrečné části tréninkové jednotky, je určena pro kategorii mladších žáků a starší hráče, kteří stejně tak zvládnou dvojici [1] [2] cvičení Rychlá křídelní kombinace, centr a zakončení.

Image Páteční článek na stránkách trenérského portálu trenink.com je od nového autora, kterým je mladý, zažínající a samozřejmě ambiciózní trenér a stále také aktivní hráč Tomáš Suslo, což on sám považuje za přednost, protože mu to v mládežnických kategoriích usnadňuje práci, když svým hráčům může vše předvést prakticky.

Dnes autor přichází s průpravnou hrou s názvem 4:4+2 na dve bránky ve které je cílem jak on sám říká: "Vypestovať u hráčov držiacich loptu schopnosť vytvárať si pozície pre ohrozenie bránky, pokúšať o početnú streľbu a rýchlu kombináciu v zmenšenom priestore pod tlakom protihráča."

Hru je vhodné zařadit do hlavní části tréninkové jednotky, intervalovou metodou docílíme i důrazu na kondiční stránku. Pro mládežnické kategorie od mladších žáků.

Image Trenér Jakub Havránek již před čtrnácti dny uvěřejnil na stránkách trenérského portálu trenink.com průpravnou Hru před a po zatížení, která rozvíjela kondiční schopnosti hráčů specifickou formou a hra se blížila reálným podmínkám utkání.

Dnešní hra se jmenuje Rychle oběhni branku, snahou je vylepšit u jednotlivých hráčů soubojové chování v herních situacích a nedílnou součástí hry je i rozvoj kondičních schopností hráčů, vše však specifickou formou.

Přizařazení této hry do tréninkové jednotky dbáme na intervaly zatížení a odpočinku, protože se jedná o velmi intenzivní formu herního tréninku. Hra je vhodná především pro mládežnické mužstva, především pak dorosteneckou věkovou kategorii.

Image Další průpravnou hru s kondičním zaměřením vhodnou k zařazení do zimního přípravného období na trenérském portálu trenink.com přináší editor tohoto webu Jiří Formánek, který navazuje na první variantu a trojici článků [1] [2] [3] s názvem 5:3 2 nahrávači a 2 brankáři.

Druhá varianta má název 4:2 s 6 nahrávači na 2 branky, cíle jsou rozdílné pro jednotlivé skupiny hráčů. Aktivně zapojení hráči se na jedné straně snaží udržet míč po svou kontrolou, na straně druhé aktivním tlakem na míč ho získat akci zakončit. Nahrávači spolupracují naražením pouze s napadajícími hráči po konstruktivním odebrání míče.

Cvičení zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky, doporučena je pro starší žákovskou kategorii, vhodnější však je pro dorostenecké týmy a dospělé. Ideální organizací je intervalová metoda.

Image Web magazín českých a slovenských fotbalových trenérů trenink.com dnes na svých stránkách publikuje článek trenéra Jakuba Havránka, který podobně jako trenér Jiří Formánek ve svém článku 3:3 s 6 nahrávači na 2 branky, se zaměřil na kondiční připravenost hráčů specifickou formou.

Popisovaná průpravná hra Hra před a po zatížení rozvíjí kondiční schopnosti hráčů, vše je však organizováno herní (specifickou) formou a hra se nástupem únavy hráčů velmi blíží reálným podmínkám utkání.

Hráči se při této hře "dostávají" do laktátu, a proto není vhodné ji zařazovat u mladších věkových kategorií (přípravka, mladší žáci, starší žáci). Hra je určena pro hlavní část tréninkové jednotky.

Image Druhým lednovým týdnem již velká většina týmů zahajuje nebo již zahájila zimní přípravné období a trenérský portál trenink.com přináší průpravnou hru autora a editora tohoto web Jiřího Formánka, který dnešní průpravnou hrou navazuje na svou trojici článků [1] [2] [3] s názvem 5:3 2 nahrávači a 2 brankáři, ale v dnešním článku klade větší důraz na kondiční aspekt.

Hra, jejíž první variantu dnes přinášíme, má název 3:3 s 6 nahrávači na 2 branky, cíle jsou rozdílné pro jednotlivé skupiny hráčů. Aktivně zapojení hráči se na jedné straně snaží udržet míč po svou kontrolou, na straně druhé aktivním tlakem na míč ho získat akci zakončit. Nahrávači spolupracují naražením a aktivně odpočívají.

Cvičení zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky, doporučena je pro starší žákovskou kategorii, vhodnější však je pro dorostenecké týmy a dospělé. Ideální organizací je intervalová metoda.

Image Úterní článek na stránkách specializovaného trenérského fotbalového portálu trenink.com je od trenéra a autora Jakuba Havránka, který dnešní hrou zcela volně rozvíjí článek od Josefa Vrážela s názvem 4:4 na 6 branek z podzimu loňského roku nebo 4:4 + 4 pohybliví nahrávači ve čtvercích od Jiřího Formánka, která je určena spíše do průpravné části.

Název dnešní hry je 4 na 4 ve středu hřiště s brankáři, cílem je zapracovat a zlepšovat kombinační schopnosti mezi čtveřicí hráčů, jednotliví hráči jsou nabádání k řešení situací jeden na jednoho a střelbou ze střední vzdálenosti.

Hra má také kondiční charakter, proto upozorňuji na přiměřený interval zatížení a odpočinku. Obvykle zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky.