Tým, který má v držení míč, se proti soupeři může prosadit buď rychlým protiútokem nebo postupnou kombinací. V herních situacích, kdy bránící tým bez míče má zformovanou obranu a vytváří presinkové situace je třeba, aby hráči útočícího týmu byli schopni udržet míč pod svou kontrolou. Nácvik držení míče a kombinace je nutně podmíněn správným výběrem místa od hráčů kteří se do kombinace zapojují, ideálně s permanentní výměnou pozic jednotlivých hráčů. 

Ve vybraných cvičeních jsme se zaměřovali především pohyb hráčů bez míče, výběr místa, hru na jeden dotek a pohyb hráčů po odehrání míče. Některá cvičení jsou zaměřena na kombinaci s výměnou místa, respektive rotaci hráčů během držení míče útočícím týmem.

Pohyb a výběr místa v trojúhelníku

Cvičení Pohyb a výběr místa v trojúhelníku je zajímavé především svou proměnlivostí, variabilitou řešení jednotlivých herních situací a u hráče povzbuzuje schopnost  řešit situace kreativně.

Cílem cvičení je naučit hráče při pohybu v prostoru bez míče hledat si prostor pro možné přijmutí míče, v případně že hráč míč přijme, tak je vyžadována další kombinace na malém prostoru s dalším spoluhráčem. Během cvičení klademe důraz na správné načasování přihrávky a hledání vhodných prostorů, kam je možné zahrát přihrávku, aby následně mohla být rozvíjena další kombinace.

 


Přihraj a běž za míčem

Cvičení akcentuje především schopnost hráčů přesně a důrazně přihrát, s následným vyražením za přihrávkou. Hráči v cvičení kombinuji přihrávky na krátkou a střední vzdálenost.

Cílem cvičení nácvik kombinace a pohybu hráčů po odehrání míče. Po hráčích požadujeme, aby přihrávka byla zahrána nejen přesně, ale především s dostatečnou razancí. Hráč, který míč přijímá, míč musí míč přijmout, připravit si ho prvním dotekem tak, aby druhým dotekem mohl hráč přihrát na svého spoluhráče.

 


Průnikové přihrávky v pohybu

Cvičení pojmenované Průnikové přihrávky v pohybu si dává za cíl naučit hráče opakovaně zahrávat průnikové přihrávky na rozběhnuté spoluhráče. Po hráčích požadujeme, aby zvládli načasovat svůj náběh do volného prostoru s přijmutím míče a pokračování v kombinaci.

Cílem cvičení je nácvik přípravné kombinace v podobě dlouhé a krátké přihrávky, výběr místa od hráče a následné zahrání průnikové přihrávky na rozběhnutého spoluhráče. Hráči v cvičení musí časovat svůj náběh a soustředit se na první dotek při přijmutí míče.

 


Vyraž po kombinaci na jeden dotek

Cvičení Vyraž po kombinaci na jeden dotek je pro věkovou kategorii přípravek a mladších žáků vhodné zařadit jako hlavní náplň tréninku, starší žáci pak jako součást rozcvičení a průpravné částí.   

Cílem cvičení je nácvik spolupráce a kombinace dvojice hráčů na jeden dotek, s následným uvolněním jednoho hráče do prostoru, přijmutím míče a příčnou přihrávkou na třetího hráče. Po přihrávce hráč, který zahrával finální přihrávku, vyráží za míčem. Po hráčích požadujeme dobré načasování přihrávek i náběhu a maximální intenzitu provádění pohybu hráče bez míče.   

 

 

Španělská kombinace v kosočtverci

Organizačně nenáročné cvičení Španělská kombinace v kosočtverci je určeno pro 4 hráče, zvládnou ho hráči přípravek a mladších žáků a zaměřeno je na jednodotekovou kombinaci, pohyb bez míče a schopnost rychle reagovat na malém prostoru.  

Cílem cvičení je nácvik jednoduché přízemní kombinace, po hráčích požadujeme práci s míčem na jeden dotek, správný výběr místa po odehrání míče a opakované zapojení do kombinace, správné načasování přihrávek a jejich přijmutí.

 


Španělská kombinace v kosočtverci (2.část)

Cvičení Španělská kombinace v kosočtverci není složité připravit a zorganizovat, určeno je pro 4 hráče, podobně jako druhý díl cvičení Herně-kondiční kruhový trénink pro 4 hráče. Cílem cvičení je naučit hráče kombinovat na malém prostoru, před vedením míče ho dobře přijmout a prvním dotekem ho nasměrovat do správné pozice a při pohybu bez míče správně načasovat svůj náběh.  

Cílem cvičení je nácvik jednodotekové přízemní kombinace, po hráčích požadujeme dobrý první dotek, ať už hráč míč naráží zpět nebo ho přijme a vede ho do strany. Po odehrání míče a náběhu bez něj po hráčích požadujeme správný výběr místa  atechnicky zvládnuté opakované přijmutí míče. Přihrávající hráči si musí dát pozor na správné načasování přihrávek, stejně jako na technické provedení rychlé a přesné přihrávky.

 


Výběr místa: Odskoč si od soupeře do prostoru

Cvičení s názvem Odskoč si od soupeře do prostoru je organizováno v trojúhelníku, podobně jako cvičení Pohyb a výběr místa v trojúhelníku, a je zaměřeno na uvolňování hráčů do volného prostoru před narážečkou na malém prostoru. Během cvičení dbáme i na technicky správně provedený první dotek.  

Cílem cvičení je nácvik přízemní, jednodotekové kombinace s důrazem na odpoutání se hráčů od svých protihráčů, pohyb hráče před přihrávkou do volného prostoru, naražení míče na jeden dotek na spoluhráče a následné zapojení se do kombinace v jiném herním prostoru. Po hráčích požadujeme kvalitní první dotek, předvídavost v herní situaci a schopnost vyrovnat s herní situací, která nemusí být ideální.

 


Různé úhly při kombinaci na jeden dotek

Cvičení Různé úhly při kombinaci na jeden dotek je určeno pro skupinový trénink, obvykle pro situace kdy tým je rozdělen na dvě části. Hráči v cvičení mění jak úhly pod kterými přihrávají a naráží míč, tak vzdálenost na kterou míč přihrávají, navíc kombinace probíhá na jeden dotek.   

Během kombinace na jeden dotek je cílem naučit hráče kombinovat prvním dotekem v situacích, kdy hráči přihrávají, naráží a přijímají míč pod různým úhlem. Postavení hráčů kteří míč přihrávají, naráží a kterému je míč přihráván se během cvičení mění a nikdy není stejné. V průběhu cvičení se mění i vzdálenost na kterou hráči přihrávají a míč naráží.    

 


Mini kombinace pro dva a tři hráče 

Cvičení s názvem Mini kombinace pro dva a tři hráče je určeno pro větší počet hráčů, je vhodné i pro celý tým. Pro věkové kategorie dorostenců a starších žáků je cvičení vhodné pro rozcvičení, mladší žáci a vyspělé týmy přípravek cvičení zařadí jako hlavní obsah tréninku.  

Cílem cvičení je nácvik jednodotekové kombinace mezi dvojicí nebo trojicí hráčů na malém prostoru, s následným přenesením těžiště hry. Během cvičení je důležité dobře načasovat náběh hráčů, kteří přijímají míč, přesnost přihrávek na delší vzdálenost a schopnost hráčů kombinovat na malém prostoru pomocí jednoho doteku.   

 

 


Tipy na související články: