• Image Autorem dnešního prvního dílu seriálu Príklady pohybových hier pre detské kategórie vo futbale na stránkách web magazínu fotbalových trenérů trenink.com je nový slovenský autor, trenér mládeže a pedagog Univerzity Mateja Bela z Bánské Bystrice Miroslav Nemec.

    "V príspevku chcem prezentovať praktické príklady (zásobník) v praxi overených pohybových hier, ktoré som využíval ako tréner futbalových družstiev prípraviek a mladších žiakov vo veku 8 - 12 rokov," říká trenér Miroslav Nemec.

    A následně dodává: "V prvej časti uvediem pohybové hry, ktoré zdôrazňujú rozvoj kondičných schopností a koordinačných schopností, v druhej pohybové hry na rozvoj herných zručností. Vzhľadom k rozsahu príspevku uvádzam len obmedzený počet hier, ktoré majú slúžiť skôr ako príklady."